6947937624 Λάμπη 118, Κως mparkas.valantis@gmail.com


 

Ανακύκλωση & Εμπόριο Αδρανών Υλικών
Μπάρκας Βαλάντης - Εκσκαφές - Ενοικιάσεις Κάδων - Μεταφορα Χωματουργικών Οχημάτων - Χωματουργικές Εργασίες - Κώς

 


Στην εποχή που η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικές, η εταιρεία ΜΠΑΡΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ βρίσκεται στο προσκήνιο της προσπάθειας για αειφόρο ανάπτυξη στην Κω.

Από την καρδιά του νησιού, αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση και το εμπόριο αδρανών υλικών (ΑΕΕΚ) με στόχο να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον.

Η δραστηριότητά μας στην ανακύκλωση ενισχύει την κυκλική οικονομία, προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση των αποβλήτων. Ενεργούμε ως ενδιάμεσοι στην ανακύκλωση υλικών όπως μέταλλα, πλαστικά, και γυαλί, διασφαλίζοντας ότι αυτά τα υλικά ανακυκλώνονται με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο.

 

Το εμπόριο αδρανών υλικών συνιστά για μας έναν ακόμα τρόπο να συμβάλλουμε στη βιώσιμη οικοδομητική δραστηριότητα στην περιοχή. Παρέχουμε υλικά όπως άμμο, χαλίκι, και πέτρα, υποστηρίζοντας έργα και κατασκευές με γνώμονα την αειφορία.

Στην ΜΠΑΡΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ, η αειφορία και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν την κινητήρια δύναμη του έργου μας. Συνεργαζόμαστε με πελάτες και επιχειρήσεις που κοιράζονται τον ίδιο στόχο για ένα πιο βιώσιμο και υπεύθυνο μέλλον.

Επιλέξτε την ΜΠΑΡΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ για τις υπηρεσίες μας στην ανακύκλωση και το εμπόριο αδρανών υλικών, και συμβάλλετε στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο για την Κω και για τον πλανήτη μας.