6947937624 Λάμπη 118, Κως mparkas.valantis@gmail.com